Sella

Charakteristika
společnosti

Společnost SELLA Vodohospodářská, s.r.o. vznikla v roce 2013 za účelem využít zkušenosti a praxi zakládajících subjektů získané za dobu působení na trhu. Současně s propojením jejich technického a technologického vybavení a zázemí vstupuje společnost na stavební trh s cílem nabídnout kvalitní a finančně výhodné služby a činnosti ve všech oblastech oboru vodního hospodářství.

Společnost realizuje zejména

Opravy a sanace

venkovních trubních rozvodů metodami relining, close-fit vložkování, cracking

Realizujeme opravy tlakových i beztlakových potrubí ze všech materiálů výše uvedenými metodami od DN 80mm, PN 6, 10, 16. Relining a Close-fit liner provádíme materiálem PE, Cracking potrubím z tvárné litiny nebo PE. Samozřejmostí je plánování termínů odstávek dle potřeb provozovatele provizorní zásobování po dobu realizace, vyřízení dokladů pro realizaci díla.

Realizace potrubních celků
a armaturních uzlů i ve ztížených
podmínkách průmyslových provozů

V rámci oprav trubních rozvodů vytváříme trvalé i dočasné armaturní uzly, provádíme dimenzování potrubí včetně potrubí provizorního zásobování, navrhujeme umístění obslužných prvků na něm dle potřeb provozovatele. Samozřejmostí je projednání podmínek realizace oprav nebo odstávek se všemi dotčenými subjekty. Pracujeme zejména s materiálem PE.

 

Pokládka potrubí

ze všech materiálů a dimenzí.

Pokládáme nové potrubní trasy a sítě ze všech materiálů určených pro tlakové i beztlakové rozvody.

Sanace,

betonových konstrukcí, průlezných stok, lokální opravy.

Realizujeme lokální opravy kanalizačního potrubí krátkou vložkou, zednické opravy betonových objektů a průlezných stok. Sanace betonových konstrukcí materiály renomovaných výrobců dle technologického postupu, který zpracujeme na základě průzkumu stávající konstrukce.

Realizace výškových prací,

úpravy zeleně horolezeckou technikou.

Upravujeme vzrostlé stromy, provádíme práce a opravy na budovách a objektech pomocí horolezecké techniky.

V rámci větších projektů zajišťujeme

Výstavbu objektů

vodního hospodářství a čistírenství včetně dodávky a zprovoznění technologie, speciální zakládání objektů.

Realizujeme hrubé terénní úpravy území včetně infrastruktury, výstavbu vodojemů, ČOV, úpravy vodních toků včetně zadržovacích a retardačních staveb.

SELLA Vodohospodářská, s.r.o.

Okenská 1820, 190 16 Újezd nad Lesy
IČO: 01861913 | DIČ: CZ01861913 


Jan Pirkl

tel.: +420 777 253 279
e-mail: pirkl.jp@gmail.com

 

Máte-li zájem o naše služby,
kontaktujte nás.

Sjednejte si s námi osobní schůzku, na které probereme Váš záměr.

www stránky zhotovilo webové studio REKLAMKA